Avís Legal

Avís legal i compliment de la llei de protecció de dades.

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.animaliabdn.com, que posa a la seva disposició el centre veterinari

Clínica Veterinària Serra-Clemente SLP
Responsable: Alberto Clemente Baptista
NIF: B-62322250
Carrer: Av. Martí Pujol, 448 Baixos
Ciutat: Badalona
Codi Postal: 08915

En el present text, ens referirem a aquesta empresa com el centre veterinari.

La navegació pel lloc web de de el centre veterinari atribueix la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant el centre veterinari o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència del incompliment d’aquesta obligació.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, el centre veterinari condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a centre veterinari i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari consent expressament que les seves dades puguin ser cedides a centre veterinari per tal de remetre a l’usuari informació sobre els temes que resulten del seu interès, realitzar e-mail màrqueting i màrqueting directe. L’usuari pot revocar en tot moment el consentiment donat en el present, així com exercitar els drets que l’assisteixen d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment als referits efectes.

El centre veterinari té allotjada la web en un servidor d’una empresa privada externa, i determinades accions, ja siguin de manteniment o seguretat, estan fora del seu abast i responsabilitat.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de centre veterinari i a no emprar-los per, entre d’altres:

– Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l’ordre públic.

– Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de centre veterinari o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el centre veterinari presta els seus serveis.

– Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de centre veterinari o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

– Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de el centre veterinari o de tercers.

– Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

– Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra persona comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

– Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a Imaginavet, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el centre veterinari i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de centre veterinari dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a centre veterinari. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web; així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el centre veterinari o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

El centre veterinari no es responsabilitza l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actualitzacions que realitzi en base als mateixos.

El centre veterinari es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins assegurar-se, de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, el centre veterinari col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències, en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats, constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El centre veterinari exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

– La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web dels serveis que s’ofereixen.

– La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

– En compliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, el centre veterinari no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, el centre veterinari declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El centre veterinari no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. El centre veterinari no es responsabilitza del establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable el centre veterinari. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. El centre veterinari es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa. Així mateix, el centre veterinari cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça social de centre veterinari, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

El centre veterinari adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, el centre veterinari no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

El centre veterinari podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal desembarcats en el propi terminal d’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, el centre veterinari no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte a l’correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a centre veterinari identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota la qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina web de centre veterinari, serà d’aplicació de la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

6. BOTIGA ONLINE

Preus i productes

Els preus dels productes exposats a la web inclouen IVA per Espanya excepte Illes Canàries, per a la resta de les destinacions estan exclosos els diferents impostos locals. Els preus són els vigents excepte error tipogràfic.

El client podrà sol·licitar un preu especial per volum de compra, per a això haurà de posar-se en contacte amb nosaltres.

Els preus que apareixen en aquesta web són els preus dels productes per a venda a través d’internet. Aquests preus poden ser diferents dels preus per a la venda a les botigues “físiques” de Centre.

Els preus dels productes podran canviar sense previ avís. La Botiga mantindrà els preus de les comandes realitzades, però el pagament estigués pendent, per un termini de deu dies des de la data de realització de la comanda. Si el client modifica la comanda els preus s’actualitzaran amb els actuals en aquest moment.

Conforme la condició anterior, les comandes que no han estat pagats tenen un termini de validesa de deu dies. No obstant això, si la comanda caduca, el client podrà tornar a fer una comanda igual que tindrà un nou termini de validesa.

Les ofertes són vàlides mentre apareguin en el web o fins a fi d’existències.

Les fotografies dels productes tenen caràcter orientatiu, ja que poden existir lleugeres variacions en l’aspecte final dels productes sense que aquestes constitueixin un canvi en les prestacions dels mateixos.

El temps de lliurament dels productes s’indica en la descripció dels mateixos.

La disponibilitat dels productes podrà canviar sense previ avís. No obstant això el centre veterinari avisarà als clients que hagin demanat un producte la disponibilitat ha canviat.

Productes amb recepta

– El centre veterinari ofereix certs productes per a la venda que necessiten recepta. En aquest cas, i per tal d’actuar dins de el marc legal vigent així com per no perjudicar la salut de la seva mascota amb productes que no fossin els apropiats, el centre veterinari actuarà de la següent manera: la comanda que contingui un producte amb recepta quedarà bloquejat en estat “Pendent de recepta” fins que es produeixin la comprovació amb el seu veterinari habitual que coneix l’historial de la seva mascota. En el cas que el seu centre veterinari habitual sigui el nostre centre veterinari, aquest procés serà molt més ràpid ja que consultarem directament l’historial de la seva mascota abans d’autoritzar la comanda.

Formes de pagament

– Targeta de dèbit o de crèdit

Podrà pagar còmodament amb la targeta de crèdit i sense riscos gràcies a la Passarel·la de Pagament (o TPV virtual), que s’ofereix a través de BANC.

Aquest és un sistema que garanteix la seguretat de les seves transaccions per internet, ja que quan vostè hagi d’introduir les dades de la seva targeta ho farà a través del servidor segur de 4B, que compten amb una potent tecnologia per protegir les seves dades. En concret, la transmissió de les dades de la seva targeta es farà a través de connexió segura SSL, que encripta les dades de manera que siguin inaccessibles a altres persones.

En el moment d’indicar les dades de la seva targeta, podrà identificar que està sota una connexió segura perquè la direcció de el navegador comença per https: // i no per http: // com és normal. A més, apareixerà un petit cadenat tancat a la part inferior del seu navegador.

És important assenyalar que a l’ésser comunicats les dades de la seva targeta directament al banc per connexió segura, en cap moment tenim accés directe a aquestes dades (ni nosaltres mateixos ni ningú diferent de el banc) i de la mateixa manera tampoc podran ser emmagatzemats a la nostra base de dades. Nosaltres tan sols vam rebre un missatge del banc indicant la validesa o no de la seva targeta.

NOTA: és molt important que un cop acceptat el pagament al servidor 4B, premi el botó continuar per tornar a la botiga, ja que així quedarà registrat que l’operació ha conclòs amb èxit. Si no ho fa, trigarem una mica més a localitzar el pagament i processar la comanda.

Targetes Admeses: Visa, Mastercard, 4B i 4B Maestro

– Paypal

PayPal és segur, ràpid i senzill, i li permet enviar i rebre diners a Espanya i a tot el món. Pot pagar amb targeta de crèdit, targeta de dèbit o per compte bancari. Aquestes dades són enviats directament a Paypal mitjançant una connexió segura (SSL), de manera que el comerç mai té accés a les seves dades bancàries: nosaltres tan sols vam rebre un missatge Paypal indicant la validesa o no del pagament.

PayPal, una empresa de el grup eBay, és el líder internacional en solucions per a pagaments a Internet, amb els seus més de 78 milions de comptes d’usuari en tot el món. Compradors i venedors utilitzen PayPal cada dia, així com moltes altres empreses a Internet. A més, està disponible en 56 països i 6 divises.

– Contra reemborsament

Pagui la comanda al rebre’l al seu domicili.

Després de realitzar la comanda, ens posarem en contacte amb vostè per confirmar l’enviament contra reemborsament ja que no està disponible per a tots els productes.

Té un cost addicional de el 4% del total de la comanda; mínim 3.5 €

Factures

Les factures de les comandes podran consultar en línia una vegada que la comanda hagi estat pagat.

Una còpia de la factura serà enviada al seu correu electrònic.

Si necessita que li enviem una factura impresa amb el segell de centre veterinari, vàlida per deduccions fiscals, haurà de posar-se en contacte amb les dades facilitades en el punt un el present avís legal.

Enviaments

El centre veterinari assumeix tota la responsabilitat en el cas de produir-se qualsevol error o desperfecte en el lliurament del producte. Per a això és condició indispensable que s’indiqui en l’apartat d’observacions del document d’entrega de transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a centre veterinari aquesta incidència en el termini màxim de 72 hores a través de les dades proporcionades en el punt un el present avís legal.

L’enviament es realitza a través d’una empresa privada de transport.

Consulteu les diferents formes per adquirir el producte i les tarifes pertinents.

– Enviament a domicili

– Recollida al centre veterinari

Transport

Consulteu les tarifes d’enviament corresponents.

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l’adreça indicada a la comanda.

Per defecte, les factures s’enviaran a l’adreça electrònica indicada pel client en l’hora de la seva alta

Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.

No obstant la seva demora no implicarà ni anul·lació de la comanda ni indemnització.

Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets a el client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon a el client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l’albarà de recepció de lliurament.

Per a enviaments fora de la Península consulti’ns.

Si el paquet arriba en mal estat per culpa del transport, això ha de constar a l’albarà de transportista o fins i tot no acceptar el lliurament. És imprescindible que es posi en contacte amb nosaltres en un termini màxim de 24 hores des del lliurament. D’aquesta manera es pot gestionar la pertinent reclamació a l’assegurança de transport.

Per al millor compliment dels seus serveis, el centre veterinari es troba obligat a facilitar determinades dades dels seus clients -nom, adreça, telèfon, producte- a altres empreses que col·laboren amb la prestació de servei -transportistas-. En tots els casos, les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l’activitat concreta que es vagi a realitzar.

Termini de lliurament

Els productes indicats a la botiga estan disponibles per a venda immediata, o per subministrar en el termini de lliurament indicat.

En cas que es trobin esgotats algun de les comandes sol·licitades en el moment de realitzar la comanda, contactarem amb el comprador immediatament per o bé subministrar un producte alternatiu o bé reemborsar la quantitat corresponent. La devolució de diners serà sense càrrec per al client, però no es reemborsaran les possibles despeses de transferència en què hagi pogut incórrer el comprador.

La preparació de la comanda s’efectua el mateix dia de la recepció de la comanda i la confirmació del pagament, si aquesta és rebuda abans de les 13:00. En cas de rebre després d’aquesta hora, la comanda serà enviat el següent dia hàbil a la recepció de la comanda.

Garanties i devolucions

– Devolució de mercaderia:

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol article comprat al centre veterinari en el termini de 7 dies des de la data de recepció.

No haurà d’aportar cap explicació, qualsevol article comprat al centre veterinari, retornat en el seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense més.

En un termini màxim de 7 dies de la recepció de la devolució, el centre veterinari es compromet al seu reemborsament.

Abans de realitzar la devolució, haurà de comunicar-nos.

Si la causa de la devolució fos que l’article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, el centre veterinari càrrec de les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no el satisfà, li reemborsarem l’import però no les despeses d’enviament ni les despeses de devolució.

– Anul·lació de comanda:

Si l’anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d’una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d’enviament així com les despeses de devolució d’aquest mateix comanda.

Recordeu no llençar mai l’embalatge dels productes fins a comprovar que es troben en perfecte estat.

Abans d’obrir cap producte, li preguem que verifiqui que tots els productes coincideixen amb els que vostè va demanar, fent una reclamació immediata, en cas que hi hagi alguna anomalia.

En cas d’anomalia en algun producte, li preguem no ho tregui del seu embalatge original.

Reclamacions

Si no quedes satisfet amb la seva compra, pots contactar amb nosaltres per e-mail o per telèfon en un termini màxim de 7 dies naturals des de la recepció de la comanda, indicant-nos clarament quin és el problema.

Consideracions

El centre veterinari no pot garantir el funcionament interromput d’aquesta web així com un funcionament lliure d’errors. Per tant, no serà responsable de cap dany causat per l’ús d’aquest lloc.

El centre veterinari no es fa responsable dels danys produïts per un mal ús dels productes que ven. Així mateix, els danys produïts per productes emprats correctament seran responsabilitat del fabricant.

L’usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni els serveis oferts en ella per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a l’ordre públic o a les condicions aquí exposades. Es compromet així mateix a no proporcionar informació o una identitat falsa.

El centre veterinari es reserva el dret de cancel·lar la prestació de el servei a qualsevol usuari que no compleixi les condicions exposades.

Les presents condicions se sotmeten a la legislació espanyola i en cas de produir-se qualsevol discrepància o reclamació que no pogués resoldre amb les condicions exposades, es resoldrà atenent legislació espanyola a través de l’Arbitratge de Consum i els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Els camps que componen el formulari d’inscripció o alta, així com els formularis necessaris per a la prestació d’altres serveis, podran ser de caràcter obligatori o voluntari. El centre veterinari no imposa en cap moment a l’usuari l’obligació d’omplir determinats camps que no són rellevants, però sí sol·licita que siguin omplerts altres camps que són necessaris per a la gestió i tractament de la comanda o servei sol·licitat. A més, s’informa a el client que si no omple els camps obligatoris, no podrà realitzar el seu registre a la botiga.

 

7. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

8. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el centre veterinari es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se a centre veterinari mitjançant les dades proporcionades en el punt un el present text.