Traumatologia

L’aparell locomotor és un complex mecanisme format per ossos, músculs, tendons i lligaments. Un mal funcionament impedeix a l’animal desplaçar-se correctament, i normalment s’acompanya de coixesa i dolor. La traumatologia estudia i tracta aquest tipus de problemes; en moltes ocasions es tracta d’accidents que inclouen algun tipus de traumatisme i que requereixen la intervenció d’un especialista.

Des 2019, dirigeix el nostre servei de traumatologia, Diego Novoa , DVM per la Universitat de Santiago de Compostel·la. Traumatòleg de referència a nivell nacional. Membre de AOVET, membre de Comitè Tècnic de GEVO, i acreditat per AVEPA en Traumatologia i ortopèdia. Autor de diversos articles, i de la Guia Pràctica Ortopèdica Canina, així com a ponent en diversos cursos.

S’encarrega de realitzar tot tipus de tractament, ja sigui conservador o quirúrgic, en funció de la diagnosi realitzada.

Contacta amb nosaltres

6 + 13 =