Laboratori

En molts casos necessitem pendre mostres per analitzar i determinar quin és l’agent causant dels problemes de salut de la seva mascota. El nostre laboratori disposa del equip necessari per processar mostres de sang, orina o altres fluids corporals que ens proporcionen valiosa informació. A més, podem observar mostres de teixit en busca de microorganismes o lessions característiques que ens permetin establir un diagnòstic.

Oferim l’avantatge que múltiples proves (analítica sanguínia i bioquímica, anàlisi d’orina, test ràpid de malalties infeccioses, malalties endocrines, …) són realitzades en el nostre laboratori, obtenint els resultats amb la màxima fiabilitat en temps inferiors a 20 minuts; això ens permet agilitzar moltes urgències i consultes diàries, implementant els tractaments necessaris amb la màxima rapidesa i eficàcia.

Contacta amb nosaltres

14 + 13 =