El paracetamol és un fàrmac que s’administra pel seu efecte analgèsic i antipirètic. És d’ús habitual en medicina humana però en veterinària no és freqüent la seva administració.

El primer que cal tenir en compte és que les nostres mascotes no pesen igual que nosaltres, de manera que si un paracetamol d’1 g es dóna a una persona de l’entorn de 60Kg la dosi adequada per als nostres gossos o gats serà molt inferior. Per exemple, si donem una pastilla de 1g a un gos de 5Kg li estaríem donant aproximadament unes 12 vegades més del que li correspon.

També cal pensar en la dosi terapèutica, que és la dosi de medicament indicada per a cada espècie. En veterinària la dosi terapèutica del paracetamol és molt inferior a la humana, sobretot en gats.

L’administració de paracetamol a dosis molt elevades provoca un quadre de toxicitat. El resultat és una afecció hepàtica i una anèmia hemolítica per lisi dels glòbuls vermells. Aquest quadre pot arribar a ser mortal.

Per aquesta raó és molt important no automedicar a les nostres mascotes i preguntar sempre al nostre veterinari en cas de tenir algun dubte respecte a algun medicament.